Từ thiện ngày 18 tháng 1 năm 2019

Đã Xem: 651

Đến thăm hỏi và p`hát thuốc miễn phí cho các cháu tại nhà tình thương Hương La – Bắc Ninh và đồng bào dân tộc thiểu số ở Hoành Bồ Quảng Ninh

Ngày 18 tháng 01 năm 2019 phòng khám bác sĩ gia đình Ngọc Hà đã kết hợp với hội doanh nhân công giáo Hải Phòng đến thăm hỏi tặng quà và phát thuốc cho các cháu tại nhà tình thương Hương La Bắc Ninh và đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh.